Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 26 Jun 2018
Versi 8.0.4b
AJARAN MILLAH ABRAHAM@IBRAHIM
Tarikh : 13 Jun 2016  Sumber Berita: BAHAGIAN FATWA, JMNS
 

PENGENALAN: AJARAN MILLAH ABRAHAM@IBRAHIM
Ajaran Millah Abraham@Ibrahim adalah salah satu daripada ajaran sesat yang menyelinap masuk di Negara ini. Ajaran ini berasal dari Bogor Indonesia. Mereka mendakwa ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم telah berakhir sejak tahun 1324 Hijrah dengan kejatuhan Kerajaan Bani Abbasiyyah akibat serangan puak Monggol ke atas Baghdad yang telah membuang kitab-kitab khazanah Islam ke dalam sungai dan ajaran Islam yang dianuti kini adalah palsu. Pengasas ajaran ini ialah Ahmad Musaddeq yang telah mengaku sebagai rasul baru yang dibangkitkan untuk membaharui ajaran dan membentuk kerajaan Islam yang sebenar.
1.1.2 Golongan ini mendakwa bahawa Millah Abraham@Ibrahim adalah deen besar yang membawa ke jalan yang lurus lagi benar. Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم untuk berkatabahawa jalan yang lurus adalah jalan yang dibawa oleh Nabi
Ibrahim A.S. Ini bermakna Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم telah
menegakkan satu sistem kehidupan iaitu sistem Millah Abraham.
Setelah kejatuhan Islam pada 1324 Hijrah, mereka mendakwa
bahawa golongan musyrik termasuk para ulama’ telah membawa
ajaran Islam yang palsu dan hendaklah bertaubat dengan memilih
kembali deen Millah Abraham@Ibrahim. Ini berdasarkan dalil-dalil
yang mereka ketengahkan seperti surah al-An’am ayat 161 iaitu:

Maksudnya: "Katakanlah; Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh
Tuhanku kepada jalan yang lurus, (iaitu) agama yang benar;
agama Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk
orang-orang yang musyrik".
1.2 MODUS OPERANDI
1.2.1 Mempunyai premis tetap dan terdapat juga penemuan yang tidak
ditentukan lokasinya. Antara premis-premis yang digunakan
seperti di rumah pengikut, rumah sewa, bangunan pejabat swasta
atau kerajaan, rumah kedai dan seumpamanya. Ini berdasarkan
surah Yunus ayat 87 yang bermaksud:
"(Setelah itu), kami mewahyukan kepada Musa
serta saudaranya (Harun): Hendaklah kamu berdua mendirikan
beberapa buah rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu,
dan jadikanlah rumah-rumah kamu sebagai kiblat tempat bersolat
dan dirikanlah solat di dalamnya, serta sampaikanlah berita
gembira kepada orang yang beriman (bahawa mereka akan
diselamatkan daripada kezaliman Firaun dan kaumnya)."
Mereka tidak membuat program termasuk solat di masjid
berdasarkan surah at-Taubah ayat 108 yang melarang untuk
menunaikan solat di masjid kerana mereka menganggap masjid
dan surau yang ada dibina oleh orang-orang musyrik yang tidak
mengikut ajaran Millah Abraham@Ibrahim.

1.2.2 Pengajian dilaksanakan secara talaqqi (bersemuka) dalam
kelompok-kelompok kecil sekitar 3 hingga 5 orang dengan
dipimpin oleh seorang penyampai (wakil rasul). Mereka yang
mengikuti pengajian peringkat awal (pengenalan) akan sentiasa
ditemani oleh pendamping (ahli lama) semasa pergi dan balik
serta ketika pengajian sehingga proses bai’ah untuk menjadi ahli
baru dilaksanakan. Mereka yang telah berbai’ah akan memasuki
proses pengajian seterusnya untuk memantapkan iman dan
menuju ke jalan yang benar. Penyampai menggunakan nama
singkatan dan penampilan mereka pula memakai pakaian biasa
yang kemas.
1.2.3 Penyampai menggunakan al-Quran terjemahan sebagai subjek
utama dalam pengajian mereka. Penekanan kepada ayat-ayat
tertentu untuk dijadikan hujah bagi meyakinkan peserta bahawa
Ajaran Millah Abraham@Ibrahim merupakan golongan Islam
sebenar dan menanamkan sifat taksub kepada ketua dan ajaran
yang dibawa untuk mengembalikan ajaran Islam yang sebenar
melalui ajaran Millah Abraham@Ibrahim. Pendekatan ini sama
seperti ajaran Negara Islam Indonesia (NII) yang telah difatwakan
menyeleweng. Selain itu, mereka juga menggunakan Injil (Bible)
sebagai rujukan utama bersama al-Quran terjemahan tersebut
untuk menegakkan deen.
1.3 KEAHLIAN
1.3.1 Hasil kajian Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) mendapati
bahawa keahlian kumpulan ini dilakukan secara teliti dan
terancang. Latar belakang peserta adalah mereka yang
mempunyai latar belakang agama dan kebanyakannya kurang
pengetahuan agama serta mempunyai semangat untuk
mempelajarinya, kenalan rapat kepada ahli yang sedia ada,
mempunyai sumber pendapatan tetap, latar belakang keluarga
yang berada serta mempunyai pendidikan akademik yang tinggi.

1.3.2 Keahlian sesama ahli dalam gerakan dirahsiakan serta
mempunyai beberapa lapisan pimpinan yang tidak dapat dikenal
pasti. Bilangan ahli kumpulan ini di seluruh Malaysia khususnya di
Selangor tidak dapat dikesan, namun berdasarkan aduan dan
maklumat mendapati bilangannya melebihi 100 orang.
1.4 PENEMUAN AJARAN DAN AMALAN YANG BERCANGGAH DENGAN
AKIDAH DAN SYARIAH ISLAM
1.4.1 Berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada aduan bekas
pengikut, penyamaran dalam kumpulan terbabit dan sumber lain
yang boleh dipercayai mendapati kumpulan ini membawa ajaran
dan amalan yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah Wal
Jamaah (ASWJ) dan syariat Islam antaranya seperti berikut:
1) Membawa ajaran dan kerajaan baru
Golongan Millah Abraham@Ibrahim mengatakan bahawa
Kerajaan Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad S.A.W.
telah lama jatuh sejak tahun 1324 Hijrah. Firman Allah S.W.T.
di dalam surah al-A’raf ayat 34 yang bermaksud:
 “Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh (yang telah
ditetapkan); maka apabila datang tempohnya tidak dapat
mereka dikemudiankan walau sesaatpun dan tidak dapat pula
mereka didahulukan”.
Ini bermakna ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad
S.A.W. telah tamat dan Islam yang dibawa selepas itu adalah
palsu. Justeru, akan muncul umat dan rasul baru atas nama
Kerajaan Millah Abraham@Ibrahim pada tahun 2024 yang
akan menegakkan deen. Ini berdasarkan firman Allah S.W.T. di
dalam surah al- An’aam ayat 161 yang telah dinyatakan
sebelum ini.
2) Mendakwa ada rasul selepas Nabi Muhammad S.A.W.
Mereka mendakwa bahawa ajaran Islam yang ada sekarang
adalah palsu dan satu umat baru akan dipertanggungjawabkan
untuk menegakkan deen dan ketika itu Allah akan menghantar
rasul atau mesiah (bahasa ibrani) seperti sunnatullah yang
terdahulu dan mengikut kaum mereka sendiri. Firman Allah
S.W.T. di dalam surah al-Yunus, ayat 47 yang bermaksud:
 “Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang Rasul
(yang diutuskan kepadanya) setelah datang Rasul masingmasing
(menerangkan apa yang mesti diterangkan) maka
hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil, dan
mereka tetap tidak dianiaya.”
Mereka menafsirkan bahawa Allah S.W.T. mengutuskan rasul
dari kalangan kaum mereka sendiri untuk memudahkan kaum
tersebut memahami dan mengajar kaum untuk keluar daripada
kesesatan. Maka, Rasul Millah Abraham@Ibrahim diutuskan
dari kalangan bangsa Melayu nusantara untuk membaca,
menyuci serta mengajar kaum Melayu nusantara ini mengenai
agama yang benar. Rasul yang dimaksudkan oleh kumpulan ini
ialah Ahmad Musadeq sepertimana yang didakwa oleh
pengadu dan pengikut ajaran ini.
Kumpulan ini juga mendakwa bahawa di dalam al-Quran surah
as- Shaff ayat 6 yang menyebut nama “Ahmad” mengikut
tafsiran adalah Nabi Muhammad S.A.W., tetapi maksud
sebenar ayat tersebut adalah seseorang yang bernama
Ahmad. Selain itu, mereka menafsirkan ayat al-Quran surah al-
Ahzab ayat 40 yang mengatakan Nabi Muhammad S.A.W.
adalah nabi terakhir, sebenarnya apa yang dimaksudkan
Khataman Nabiyyin adalah kesempurnaan deen pada zaman
Nabi Muhammad.
3) Mensyirikkan golongan yang tidak mengikuti Millah
Abraham@Ibrahim
Kumpulan ini telah mensyirikkan golongan yang tidak mengikuti
Millah Abraham@Ibrahim termasuk para ulama’ yang dahulu
selepas kejatuhan Islam pada tahun 1324 Hijrah sehingga kini
kerana Islam yang dibawa adalah palsu dan telah
memecahbelahkan agama serta orang Islam itu sendiri.
Justeru, taubat boleh disempurnakan dengan memilih kembali
deen Millah Abraham@Ibrahim kerana Nabi Ibrahim bukanlah
seorang yang musyrik. Ini berdasarkan dalil di dalam surah an-
Nahl, ayat 123 yang bermaksud:
 “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (wahai
Muhammad): Hendaklah engkau menurut agama Nabi Ibrahim
yang berdiri teguh di atas jalan yang benar dan tiadalah ia dari
orang-orang musyrik.”
Mereka yang tidak mengikut diminta bertaubat dengan kembali
kepada deen Millah Abraham berdasarkan dalil di dalam surah
Ali-Imran ayat 83 yang bermaksud:
 “Patutkah sesudah (mengakui dan menerima
perjanjian) itu, mereka mencari lain dari agama Allah? Padahal
kepada-Nyalah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit
dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa dan
kepada-Nyalah mereka dikembalikan”.
Mereka juga mengatakan bahawa sesiapa yang menuduh
Millah Abraham@Ibrahim ini sebagai sesat, maka sebenarnya
mereka yang menuduh itu telah memperbodohkan diri sendiri.
Firman Allah S.W.T. di dalam surah Al-baqarah ayat 130 yang
bermaksud:  ”Tidak ada orang yang membenci agama Nabi
Ibrahim selain dari orang yang membodohkan dirinya sendiri,
kerana sesungguhnya Kami telah memilih Ibrahim (menjadi
Nabi) di dunia ini dan sesungguhnya ia pada hari akhirat kelak
tetaplah dari orang-orang yang soleh (yang tertinggi
martabatnya).”
4) Menggabungkan tiga (3) ajaran agama iaitu Islam, Kristian
dan Yahudi.
Selain terjemahan al-Quran mereka juga menggunakan kitab
Taurat dan Injil di dalam pengajian mereka kerana di dalam al
Quran telah membenarkan kitab Taurat dan juga menerangkan
bahawa kitab Taurat dan Injil sebagai panduan yang
menerangi. Sepertimana yang disebut di dalam surah al-
Maidah ayat 46 yang bermaksud:
 ”Dan Kami utuskan Nabi Isa Ibni Maryam
mengikuti jejak langkah mereka (Nabi-nabi Bani Israil), untuk
membenarkan Kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya dan
Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil yang mengandungi
petunjuk hidayah dan cahaya yang menerangi, sambil
mengisahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari
Kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran
bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa.”
Mereka mendakwa ayat ini selaras dengan Injil Metius
(perjanjian baru) 5/17. Selain itu mereka juga mendakwa
bahawa Taurat, Injil dan al-Quran akan ditegakkan semula
dalam kerajaan baru. Firman Allah S.W.T. di dalam surah al-
Maidah ayat 68 yang bermaksud:
”Katakanlah: "Wahai Ahli Kitab! Kamu tidak dikira
mempunyai sesuatu agama sehingga kamu tegakkan ajaran
Kitab-kitab Taurat dan Injil (yang membawa kamu percaya
kepada Nabi Muhammad) dan apa yang diturunkan kepada
kamu dari Tuhan kamu (iaitu Al-Quran)" Dan demi
sesungguhnya, apa yang diturunkan kepadamu (wahai
Muhammad) dari Tuhanmu itu, akan menambahkan
kederhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan mereka. Oleh
itu janganlah engkau berdukacita terhadap kaum yang kafir itu.”
Oleh itu, selain al-Quran mereka mendakwa bahawa keduadua
kitab tersebut tidak boleh ditolak untuk dijadikan panduan
bagi menegakkan deen.
5) Menyalah ertikan maksud Kiamat
Merujuk kepada surah al-An’aam ayat 161, kumpulan ini
mengatakan bahawa Kiamat adalah daripada perkataan Arab
iaitu qiam iaitu berdiri atau mendirikan. Perkataan kiamat di
dalam al-Quran merujuk kepada menegakkan deen iaitu
setelah tamatnya umat ini akan ada rasul baru yang akan
menegakkan deen dan sistem ini silih berganti sehingga
keputusan Allah untuk menamatkan dunia ini. Mereka
mendakwa tiada cerita mengenai kiamat di dalam al-Quran.
6) Memahami al-Quran mengikut tafsiran sendiri
Ayat-ayat al-Quran ditafsir mengikut logik dan bebas mentakwil
mengikut fahaman mereka. Sebagai contoh, surah as- Shaff
ayat 6 yang bermaksud:  ”Dan (ingatlah juga peristiwa) ketika Nabi Isa ibni
Maryam berkata: "Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku ini
Pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran Kitab
yang diturunkan sebelumku, iaitu Kitab Taurat, dan
memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul
yang akan datang kemudian daripadaku - bernama: Ahmad".
Maka ketika ia datang kepada mereka membawa keteranganketerangan
yang jelas nyata, mereka berkata: "Ini ialah sihir
yang jelas nyata!".
Mereka menafsirkan perkataan Ahmad yang disebut di dalam
ayat tersebut bukanlah merujuk kepada Nabi Muhammad
S.A.W. tetapi adalah merujuk kepada seseorang yang bernama
Ahmad.
Begitu juga di dalam penafsiran surah al-An’am ayat 161
sebagai dalil bahawa ajaran Millah Abraham @ Ibrahim adalah
ajaran yang lurus lagi benar yang dibawa oleh rasul baru
mereka adalah satu pentafsiran yang mempunyai kepentingan
kepada ajaran tersebut dan mengikut hawa nafsu serta akal
tanpa merujuk kepada pentafsiran sebenar oleh ulama’
muktabar.
7) Meninggalkan solat lima waktu dan solat Jumaat
Berdasarkan aduan, pengajian dan penelitian terhadap
pengikut-pengikut ahli kumpulan ini, didapati bahawa mereka
tidak melaksanakan Solat Fardhu yang diwajibkan ke atas
semua mukallaf. Mereka mengatakan solat itu ”sillah” iaitu
hubungan dengan ajaran Millah tersebut dan makna lain iaitu
bersungguh-sungguh menegakkan deen melalui Millah
Abraham bukan maksud solat yang dilakukan sekarang oleh
orang Islam kerana solat tonggang-tonggek itu senang, tetapi
solat menegakkan deen itu lebih mujahadah dari segi harta dan
tenaga sepertimana yang disebut di dalam surah al-Hajj ayat
78 yang bermaksud:  ”Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan
jihad yang sebenar-benarnya Dia-lah yang memilih kamu
(untuk mengerjakan suruhan agamanya); dan Ia tidak
menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah
payah dalam perkara agama, agama bapa kamu Ibrahim. Ia
menamakan kamu: "orang-orang Islam" semenjak dahulu dan
di dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad)
menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu,
dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang
memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang
benar dan yang salah). Oleh itu, dirikanlah sembahyang, dan
berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah!
Dia-lah Pelindung kamu. Maka (Allah yang demikian sifat-Nya)
Dia-lah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi
pertolongan.”
Selain itu, mereka mengatakan bahawa al-Quran itu telah
lengkap dan fungsinya adalah mengeluarkan manusia daripada
kegelapan kepada cahaya. Tetapi solat lima waktu yang
dilakukan sekarang tidak ada disebut di dalam al-Quran. Oleh
itu, berdasarkan ayat di atas solat bermaksud bersungguhsungguh
menegakkan deen.
8) Taksub dan memutuskan hubungan keluarga dan suami
isteri
Kebanyakan aduan yang diterima telah dan hampir melibatkan
perceraian serta membuang keluarga walaupun bapa
kandungnya sendiri kerana tidak mahu mengikuti ajaran ini dan
sikap taksub oleh pengikut terhadap ajaran yang dibawa. Ini
berlaku ke atas pengadu yang dikenali sebagai Salamuddin
(Pak Din) yang telah ditinggalkan oleh isteri dan anak-anaknya
yang terlibat kerana tidak mahu mengikuti ajaran tersebut.
Mereka mengatakan bahawa perempuan yang ingin menyertai
Millah Abraham wajib si isteri menuntut cerai dari suaminya jika
suami menolak menyertai Millah Abraham atau sebaliknya.
Mereka merujuk kepada ayat al-Quran surah al- Mumtahanah
ayat 11 yang bermaksud:  ”Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari
kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka
Maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu
mahar sebanyak yang telah mereka bayar dan bertakwalah
kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman”
9) Perjanjian (Bai’ah) oleh anggota Millah Abraham
Kumpulan Milah Abraham juga mewajibkan anggotanya untuk
membuat aku janji (bai’ah). Amaran kepada sesiapa yang
melanggar janji dan ganjaran bagi mereka yang setia pada janji
adalah tertegaknya deen bukannya mengharapkan pahala.
Firman Allah S.W.T. di dalam surah al-Fath ayat 10 yang
bermaksud: ”Sesungguhnya orang-orang yang memberi
pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad - untuk
berjuang menentang musuh), mereka hanya memberikan
pengakuan taat setia kepada Allah. Allah mengawasi keadaan
mereka memberikan taat setia itu (untuk membalasnya). Oleh
itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya maka
bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya
sendiri dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah
dijanjikannya kepada Allah, maka Allah akan memberi
kepadanya pahala yang besar”.
1.5 KEPUTUSAN FATWA BERKAITAN AJARAN MILLAH ABRAHAM@
IBRAHIM.
1. Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke-28 yang bersidang
pada 5 April 2016/ 27 Jamadilakhir 1437H telah membincangkan
Ajaran Millah Abraham@Ibrahim dan telah memutuskan bahawa:
1. Fahaman dan ajaran Millah Abraham @ Ibrahim adalah
menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam kerana
mengandungi elemen-elemen seperti yang berikut:
(i) membawa ajaran dan kerajaan baharu (Millah Abraham @
Ibrahim);
(ii) mendakwa ada rasul selepas Nabi Muhammad S.A.W;
(iii) mensyirikkan golongan yang tidak mengikuti ajaran Millah
Abraham @ Ibrahim;
(iv) menggabungkan tiga (3) ajaran agama iaitu Islam, Kristian dan
Yahudi;
(v) menyalahertikan maksud kiamat;
(vi) memahami al-Quran mengikut tafsiran sendiri;
(vii) tidak melaksanakan solat lima waktu dan solat Jumaat; atau
(viii) Taksub kepada ajaran sehingga sanggup memutuskan
hubungan keluarga dan suami isteri sekiranya tidak mengikuti
fahaman dan ajaran ini.
2. Mana-mana orang Islam sama ada secara individu atau
berkumpulan adalah dilarang dan diharamkan untuk berpegang
kepada fahaman dan ajaran Millah Abraham@Ibrahim termasuklah:
(i) menjadi pengikut kepada fahaman dan ajaran Millah Abraham
@ Ibrahim atau apa-apa fahaman dan ajaran yang mempunyai
persamaan dengan fahaman dan ajaran Millah Abraham @
Ibrahim;
(ii) berada dalam majlis, perayaan atau sambutan keraian yang
boleh dikaitkan dengan fahaman dan ajaran Millah Abraham @
Ibrahim;
(iii) mengisytiharkan diri sebagai orang yang berpegang dengan
fahaman dan ajaran Millah Abraham @ Ibrahim atau apa-apa
fahaman dan ajaran yang mempunyai persamaan dengannya
melalui pengakuan bersumpah atau apa-apa kaedah lain.
(iv) berselindung di sebalik apa-apa aktiviti ekonomi, perniagaan,
pendidikan, kesenian dan sebagainya melalui pertubuhan,
persatuan atau syarikat, yang mempunyai unsur-unsur
persamaan dengan ajaran, pegangan dan fahaman mereka
yang berpegang dengan fahaman dan ajaran Millah Abraham @
Ibrahim;
(v) melalui pertubuhan, persatuan atau syarikat yang cuba
menghidupkan kembali fahaman dan ajaran mereka yang
berpegang dengan fahaman dan ajaran Millah Abraham @
Ibrahim;
(vi) mengajar, menganjur, mengadakan, membantu menjayakan
apa-apa perayaan, sambutan keraian atau majlis yang boleh
dikaitkan dengan fahaman mereka yang berpegang dengan
fahaman dan ajaran Millah Abraham @ Ibrahim;
(vii) memiliki, menyimpan, mencetak, menjual atau mengedar filem,
rakaman, audio, risalah, buku, majalah atau apa-apa terbitan,
risalah atau apa-apa dokumen menggunakan apa-apa bentuk
lambang, rajah atau tanda-tanda yang boleh mengaitkan
fahaman dan ajaran mereka yang berpegang dengan fahaman
dan ajaran Millah Abraham @ Ibrahim;
(viii) telah berbai’ah (taat setia) dengan fahaman dan ajaran Millah
Abraham @ Ibrahim; atau
(ix) mengamalkan, menyebarkan dan mengembangkan fahaman
dan ajaran Millah Abraham @ Ibrahim di Negeri Sarawak.


3. Mana-mana orang Islam yang telah berbai’ah atau mengamalkan
fahaman dan ajaran Millah Abraham @ Ibrahim adalah disifatkan
bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar dan hendaklah
segera bertaubat serta memohon keampunan kepada Allah S.W.T.
4. Apa-apa variasi, versi, bentuk atau cabang mana-mana ajaran,
pegangan atau fahaman baru yang mempunyai persamaan dengan
unsur-unsur ajaran, pegangan dan fahaman mereka yang
berpegang dengan fahaman dan ajaran Millah Abraham @ Ibrahim
adalah disifatkan mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman
yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar.
5. Apa-apa jua bahan publisiti dan sebaran yang menonjolkan ajaran,
pegangan atau fahaman mereka yang berpegang dengan fahaman
dan ajaran Millah Abraham @ Ibrahim atau apa-apa fahaman dan
ajaran yang mempunyai persamaan dengannya dalam apa jua
bentuk penerbitan dan cetakan atau siaran dalam mana-mana
laman sesawang, blog, facebook, twitter atau media sosial lain
adalah diharamkan.
2. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan, maka jelaslah bahawa Ajaran Millah
Abraham@Ibrahim merupakan ajaran bertentangan dari ajaran Islam. Oleh itu, umat
Islam disarankan supaya menghindari diri dari fahaman, gerakan, ajaran dan
menjauhi segala bentuk amalan atau perbuatan ekstremis yang boleh menjejaskan
keharmonian, perpaduan dan keselamatan ummah serta Negara. Umat Islam juga
dinasihatkan agar sentiasa berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah yang
menjadi pegangan umat Islam amnya di Malaysia.